RIKSDAGSVALET
 

Molnfienden

Staten är en kuliss Anledningen till att den svenska regeringens nystartade "krig mot gängbrottsligheten" kommer att misslyckas är att dessa kriminella nätverk ingår i Molnfienden. I slutändan kontrolleras en stor del av de statliga nätverken, de terroristiska nätverken och de kriminella nätverken av samma personer.

SVT säger att många människor efter mordet på en pappa inför hans 12-åriga barn nu känner ilska mot de ansvariga politikerna för att de bara pratar och aldrig gör något åt de växande problemen. På frågan om vad han har att säga om detta svarar statsministern: "Vi gör allt det som krävs". Detta är naturligtvis en lögn i stil med: "Vi gör allt för att så snart som möjligt besvara ditt samtal".

Förvänta er inget av regeringens åtgärder mot gängbrottsligheten annat än mer anarkotyrrani mot vanligt folk. För på samma gång som makthavarna inför "visitationszoner" med mera för att terrorisera laglydiga människor, kommer de att importera och finansiera mer kriminalitet och terrorism.

Detta är en artikel för alla de arga som tröttnat på att lyssna på lögnerna, och vill veta vad som egentligen händer i Sverige. För att förstå verkligheten introducerar nu Fjällsjö Nyheter ett nytt begrepp i det svenska språket: Molnfienden.

Molnfienden: En historisk realitet

Statliga nätverk inom kriminella organisationer och inom terroristiska organisationer - system-nätverk, inklusive utländska staters system-nätverk i Sverige, gör gränsen suddig mellan legala och illegala våldsmakter.

Det är förekomsten av denna "Molnfiende" (oblachnogo protivnika) och oviljan att störa dessa system-nätverks struktur och arbete som är förklaringen till att "statens åtgärder mot gängvåldet" så ofta är påfallande tandlösa och kontraproduktiva, och av samma anledning är "statens ågärder mot terrorism" lika tandlösa och kontraproduktiva.

Precis som den enes "terrorist" är den andres "frihetskämpe", är den enes "gangster" den andres "agent" (ibland används istället uttrycket "filantrop" vilket är en förskönande omskrivning för en gangster som arbetar som agent).

Det existerar i realiteten alltså en direkt parallell mellan stater och deras kopplingar till terroristorganisationer och stater och deras koppling till brottsorganisationer. Dessutom flyter de terroristiska nätverken in i de kriminella nätverken, och finansieringen består i båda fallen av samma kombination av statliga bidragspengar och illegala inkomster.

Historiskt sett kan "Molnfienden" spåras exempelvis till The Cilician Pirates, kända för att ha uppfunnit piratflaggan, tillfångatagit Julius Ceasar, och bistått och sedan övergivit Spartacus och hans uppror.

I praktiken var Cilician Pirates dåtidens "Houthi pirates", ett nätverk kontrollerat av den iranska militära underrättelsetjänsten. Senare tiders mytomspunna Västerländska pirater och kapare är generellt sett kopior både till form och innehåll, och beroende på betraktaren kan dessa kapare och pirater mycket riktigt beskrivas med ord som "terrorist", "frihetskämpe", "gangster" och "agent".

Molnfienden: All terrorism är statsterrorism

Våra allt mer misstrodda makthavare har medvetet bestämt att Sverige ska vara en fristad för terrorister från en rad länder som den svenska överklassen utsett till sina fiender, mest uppenbart terrorister från Tjetjenien och Uzbekistan samt den "hop av allehanda slag" som med hjälp av NATO terroriserade Libyen och Syrien.

För att balansera denna något ensida bild kan det påpekas att det i Sverige även "av tradition" finns en hel del naturaliserade (eller sovande) "frihetskämpar" som ingår i eller är kopplade till Socialistinternationalen (ledd av politiker som Willy Brandt, Giorgos Papandreou, Antonio Guterres, Lionel Jospin, Tarja "mask i" Halonen och Bernt Carlsson som mördades i terrorattentatet i Lockerbie). För Sveriges så många namnkunniga "folkpartister" är dessa utländskt födda människor terrorister.

Socialdemokraterna i Sverige gick dock i samband med den så kallade "arabiska våren" ur Socialistinternationalen för att istället delta i den Soros-influerade Color Revolutionära "Progressiva Alliansen" (där bland andra bombliberalen och "katoliken" Joseph Biden ingår), vilket innebär att - okej vi slutar vår balansakt där.

På grund av att Sverige de senaste åren stolt välkomnat alla "hemvändande terrorister med rätt att misslyckas" säger nu människor med 8 bitars kapacitet: "Men tänk om dessa terrorister Sverige finansierar för att terrorisera andra länder gör terrorattacker mot Sverige (som betalar dem för att bo här)?" Det är ungefär lika dumt som att säga: "Om vi har en militär kanske de gör en militärkupp?" Visst det kan hända.

Men tänk efter, för det första: Påfallande ofta har militärkupper och terrorattacker ett mycket specifikt syfte, och faktiskt menar vissa makthavare att de i grunden är välmenande: i stil med att "Pinochet räddade överklassens pengar" genom militärkuppen där den folkvalde presidenten mördades och det sedan i den välkända andan ("Ryssland sprängde sin egen gasledning") påstods att han mördade sig själv. Och kom ihåg att att "Ingen ville rädda Aldo Moro" när ledaren för politisk Kristendom blev kidnappad och senare mördad av terrorister precis innan han skulle bilda samlingsregering tillsammans med Kommunistpartiet.

I själva verket liknar militärer och terrorister varandra väldigt mycket i Sverige: De gör väldigt sällan något egentligt jobb, och för detta får de pengar av staten som de använder till att gå runt på stan och köpa grejer ur överklassens butiker. Sedan sägs det: "Detta tjänar vi alla på". Denna ekonomiska mekanik har alltid varit grunden för Västerländsk kapitalism.

För det andra: Även om de flesta terrorister (precis som det alltid sägs i reklamen) säkert är lika laglydiga som alla andra här i sin fristad, innebär deras speciella neurologi att många av egen fri vilja, leda etc, kommer att engagera sig i kriminell verksamhet, mest noterbart "organiserad brottslighet". Detta innebär att terroristerna som grupp betraktat sömlöst flyter in i de kriminella nätverken, vilka precis som de terroristiska nätverken med hjälp av system-nätverk påfallande ofta är kontrollerade av samma män som kontrollerar stater och nätverk av stater.

Molnfienden: Krigets privatisering och 4GW

Efter det Västerländska militäretablissemangets mentala kollaps (by design (c) WEF) sommaren och hösten 2023 har PMC:er i USA under ledning av DEA och FBI rekryterat flera hundra medlemmar ur mexikanska och colombianska narkotikakarteller som avtjänar straff i fängelser i USA, syftandes till att under den kommande sommaren sättas in i kriget på Kiev-regimens sida: "de lovas fullständig amnesti i förväntan att de aldrig kommer att återvända".

Om du förstår något om dessa "Vatos Locos" begriper du att detta inte går att göra utan att först förhandla med gängens ledare, och att rekryteringen av de kriminella gängens "soldater" sannolikt görs i form av en transaktion där staten kompenserar de kriminella gängen och deras ledning.

En sådan förhandling uppstår inte ur ett vakuum, istället är det rimliga att staten redan innan förhandlingen har kontakter och infiltratörer inom de kriminella nätverkens högsta skikt. I en ökänd rättegång initierad av en lokal polischef efter en misslyckad så kallad "islamistisk terrorattack" mot ett politiskt möte i USA, vilket anordnades av den judiska anti-PK högern (tänk s.k "counter-Jihad" och Shapiro, Wilders, Milei etc samt formeln "Soros vs Netanyahu"), avslöjades oavsiktligt att staten genom FBI aktivt eller passivt deltagit i samtliga terrorattacker i USA som utförts av organiserade nätverk sedan 90-talet.

Här är det viktigt att återigen påpeka att terrorgrupper, gerillor och "befrielseorganisationer" etc deltar sömlöst i den så kallade "informella ekonomi" som utgör basen för alla kriminella nätverk oavsett deras psykologiska "överbyggnad".

Precis som det idag är allmänt känt att staten skapar alla framgångsrika terrorgrupper, var det en gång i tiden mainstream kunskap att staten även infiltrerat och styr många kriminella gäng och använder dessa för att i politiskt-ekonomiskt syfte kriga mot sin egen befolkning. Detta vilda påstående kan lätt exemplifieras genom kända Hollywood-filmer som Malcolm X från 1992, skriven och regisserad av Spike Lee, och Panther från 1995, skriven och regisserad av Mario Van Peebles.

Den osentimentala sanningen är att ekonomiskt, etniskt och politiskt motiverade kriminella nätverk, samt det så kallade "gängvåldet" vilket initierats av den medvetet toxiska "amerikaniseringen" av kulturlivet, vilket inkluderar de tidigare nämnda latinamerikanska drogkartellerna och deras internationalisering genom filmer som "Scarface", tillåts existera på grund av den roll de spelar i staters hybridoperationer och proxykrig.

Därför är den politiska idén om att legalisera droger i syfte att "ta ifrån de kriminella nätverken deras inkomster" en fullständigt absurd idé, i klass med "defund the police", och företrädd av samma ekonomiska gäng och givetvis i samma syften. Alla tänkande människor måste själva förstå: att tillåta att barn säljer knark till varandra, och att lägga ned polismyndigheten, är i princip samma sak eftersom det skapar precis samma typ av samhälle.

Precis som den "demokratiska staten" inte kommer att lägga ned polismakten utan att istället skapa en privatägd polismakt kontrollerad av det så kallade "näringslivet", kommer man inte utan ersättning att lägga ned sina informella våldsmakter. Därför är det fullständigt logiskt för överklassen att - i syfte att förpesta resten av samhället - förstatliga och sedan nyprivatisera försäljningen av legaliserade relativt ofarliga narkotiska substanser, medan de riktigt "heta grejerna" fortsätter att vara olagliga.

Molnfienden: Övning ger färdighet

Under den socialdemokratiska eran i Sverige (den "tredje vägens politik", avslutad med skotten 1986) föreställde sig nog många svenskar att Tredje världen inklusive Sydamerika en dag skulle bli som Västvärlden och Sverige. Medan det idag sannolikt är fler som tror motsatsen, nämligen att Sverige håller på att bli som Tredje världen.

Samtidigt som politiska teknologer öppet målar upp en bild (den kan vara skimrande eller dyster) om att Kina och dess "övervakningssamhälle" är framtiden för Sverige, är elefanten i rummet (formeln "the elephant and the whale, connect the dots") att det är Sydamerika som är portalen in i framtiden för Sverige (heja Posener).

Många minns säkert att Ecuadors regering för några månader sedan officiellt deklarerade att landet befann sig i ett inbördeskrig ("state of internal armed conflict"), ett inbördeskrig mellan å ena sidan staten och dess våldsmakter, och å andra sidan de kriminella gängen och deras våldsmakter. På samma sätt som Afghanistans president påstod att USA styr IS terrorattacker mot muslimer i Afghanistan, påstod då politiska ledare i Ecuador att det var USA som låg bakom de kriminella gängens ultravåldsamma uppror, och att gängen i själva verket var terrorister som måste bekämpas av militären.

Med tanke på att basen för de kriminella gängens ekonomi ligger i Ecuadors två grannländer förstår man att det i själva verket finns många stater runt om i världen som har inflytande över de kriminella nätverken i Ecuador.

Oavsett vem som låg bakom samordningen och den plötsliga politiska vapenifieringen av "gängvåldet" i Ecuador var det uppenbarligen riktat mot Ecuadors nyvalde president, banan-oligarken Noboa, en anhängare av Israel-Ukraina axeln och på samma sätt som Milei en faktor i formeln "Soros vs Netanyahu" (tjänstvilligt avbröt Noboa frakten av ecuadorianska Sovjetvapen till Zelensky, efter att experter i Ryssland hittat farliga virus på hans bananer och därför såg sig tvingade att stoppa importen).

Emellertid är den riktiga förståelsen av de kriminella nätverkens uppror i Ecuador att det var en övning för att finslipa vissa tekniker, och övningen är till för de till stater och dess ägare kopplade system-nätverken, inte för de vettlösa fotsoldaterna. Likt i fallet med Color-revolutioner kommer övningens slutsatser att sammanställas i ett dokument, som kallas manual, för vidare transport: "Coming soon to a street near you".

Det är någonstans där vi är i Sverige idag.

(Och det är någonstans här ni ska börja fundera på varför det var så viktigt för vissa att Reinfeldt - med sin för dagens politiker unika militära bakgrund - absolut skulle utses till andlig ledare för landets fotbollshuliganer.)

Molnfienden: Gängvåldet som politisk psy-op

I samband med riksdagsvalet 2018 och den politiska oreda som uppstod efter valet i samband med Centerpartiets "Mask Off Moment", SÄPO:s plötsliga orädda tillslag mot socialdemokratiska och miljöpartistiska islamistgrupper etc, gjorde "antipolisprofessor" Leif GW Persson flera uppmärksammade uttalanden om att en del av det kriminella gängvåldet i Sverige i själva verket är politiskt arbete utfört av personer som med fula metoder vill byta ut den socialdemokratiska regeringen mot en borgerlig.

I sammanhanget av kamrat Leffes "vänsterextrema konspirationsteorier" om borgerlig samhällsomstörtande verksamhet är det värt att minnas att ur de stolliga röstboskapens perspektiv vann faktiskt borgarna tydligt valet 60-40, innan det pedofila "CIA i Sverige" Centerpartiet plötsligt visade för alla hur lättfotade de är.

Aftonbladet: "Leif GW:s teori: Högerextrema bakom sprängningar i Malmö" - "Man kan inte utesluta ett klassiskt högerextremt scenario".

TV4: "Ömsinta sprängningar" - "vissa av sprängningarna är initerade av politiska motiv, man vill påverka den kriminalpolitiska debatten".

Den bild Leif GW målar upp är - oavsett om den är korrekt eller ej - realistisk, men uppenbart parti- och generationsbunden och liknar tidigare vitt omtalade vänsteridéer som "finsktalande Gladio-agenter inom polisen mördade Palme", och "FBI översvämmar det svarta ghettot med knark".

Ett liknande fenomen som talar för att de så kallade "ömsinta sprängningarna" utförs av system-nätverk är alla uppmärksammade fall där polisagenter tagit kontakt med utvecklingsstörda barn på Internet och övertalat dem att begå terrordåd och skolskjutningar, och även hjälpt barnen med vapen och finansiering. Efter skjutningarna sägs det som regel att gärningsmännen dödat sig själva, men det ser ut som att de avrättats. Denna typ av våldsdåd är alltid kopplade till vänsterpolitiska kampanjer för att förbjuda jaktvapen, ammunition, magasin osv.

Just nu pågår de politiska efterdyningarna till en rättsprocess i Australien där en domare frikänt ett autistiskt 13-årigt barn från terroristanklagelser, efter att det bevisades att samtidigt som pojken på uppmaning från föräldrarna fick terapi för våldsamma tankar om IS-terrorister, hade en "erfaren hemlig operatör" anställd av Australian Federal Police (typ FBI) i hemlighet tagit kontakt med pojken online och "uppmuntrat honom att bli krypskytt och självmordsbombare".

Enligt AFP:s uttalande till politikernas utfrågning i Senaten är detta satt i system och de "skulle göra samma sak igen". AFP hävdar att de bara ville provocera barnet att begå ett mindre terrorbrott med hjälp av staten så att han inte skulle begå ett större terrorbrott helt själv, medan domaren, terapeuterna och föräldrarna menar att pojken inte hade behövt begå något terrorbrott alls.

Molnfienden: Kriminella nätverk som system-nätverk

Men det vi talar om här är i slutändan inte "Staten är kriminella" utan "Kriminella är staten". Det handlar om system-nätverk i betydelsen statligt kopplade nätverk ("överklassen") som en naturlig del av såväl informella kriminella nätverk som formella statliga organisationer.

Ett typiskt exempel på detta är "Epsteins liga", bestånde av låt oss säga "extremt kända miljardärer", som både kontrollerade en stor del av politiken och politiker i USA, och samtidigt bedrev uppenbart kriminell sexhandel med barn, illegal vapenförsäljning samt till denna verksamhet relaterad smuggling, och som "öppet" skapade legala statligt legitimerade skräddarsydda bankverksamheter just för dessa ändamål (samt förstås en hel del så kallad "filantropi").

Att tro eller föreslå att "polisen kan krossa gängen" är därför lika naivt som att tro att polisen "inom ramen för demokratin" skulle kunna gripa Epsteins ligamedlemmar inom ekonomin, politiken och de europeiska kungahusen. Det är här ni ska minnas hur det gick för den där åklagaren i Spanien som försökte fängsla Pinochet. Ett mer lyckat exempel på att vräka kriminella personligheter från statsapparaten (talande är att det skedde utomrättsligt "utanför ramen för demokratin") är det som idag kallas: "Stalins utresningar - han mördade 90 procent av kommunistledarna".

Statens oförmåga att "krossa kriminella gäng" handlar inte om någons sorts "dubbelmoral", "vänsterblivenhet" eller "naivitet" utan om att staten är en kuliss och att stater och nätverk av stater kontrolleras av män på samma sätt som aktiebolag och konsortium (parlaments- och styrelseledamöter arvoderas och ägarna har inget personligt ansvar om ekonomiska och juridiska problem uppstår, som exempelvis skulder, konkurs, anklagelser om folkmord etc).

Molnfienden: Skarpt läge

Så varför är dessa kriminella nätverk vi ser i Sverige så viktiga för den globalt härskande klassen att vara en del av?

Jämför dessa kriminella som sköt en pappa i ansiktet framför hans 12-åriga son, med poliserna som "blev fruktansvärt rädda under en extremt stressande inbillad nödvärnssituation" och då sköt ihjäl en utvecklingsstörd pojke i ryggen med 25 skott (varav 22 missade), för att han lekte med ett vattenpistol-liknande föremål ("en vibe check av mannen som talar med hästar"). På så många sätt är de som rekryteras till de kriminella gängen och de som rekryteras till polisgängen varandras motsatser. Socialt, politiskt, könstypiskt: neurologiskt.

Poliser idag är på grund av politisk styrning inte sällan neurotiska och översocialiserade personer, och under påverkan av miljöfaktorn "tiberium" säger alla andra upp sig. Medan de kriminella är personer som påfallande ofta helt enkelt inte känner pressen. I ett skarpt läge av ultravåld i Sverige är därför en av alla tiotusentals gängkriminella värd tio poliser.

Lek med tanken att kappvändarpartierna som minerar den politiska utvecklingen i Sverige röstas bort från Riksdagen, och att sedan SD eller något liknande problematiskt parti "på den politiska ytterkanten" (finns det någon annan politisk kant?) oväntat skulle röstas fram till regeringsmakten, och då plötsligt likt en svensk Aldo Moro "spårar ur" och försöker ta Sverige ut ur EU eller ut ur NATO, WHO etc.

Enligt fornstora tiders logik är det första som då riskerar hända att samtidigt med uppkomsten av ett "nationalgarde" och ett "second amendment" för att skydda de nya makthavarna från "yttre och inre fiender" (militären och militären) kommer Sveriges frimurare, polischefer, UD-personalen etc att "sättas i tågvagnarna". Det andra som kommer att hända är att förberedda grupper ur militären inom och utom landets gränser kommer att sättas i rörelse av "demokratiska krafter som avsätter folkvalda ledare och förbjuder deras partier". Men den nya verkligheten alla måste förhålla sig till är att innan allt detta händer och för att stoppa det kommer motståndaren att aktivera Molnfienden.

Det som händer nu i Sverige med det så kallade "kriget mot gängen" är därför bara ett skådespel. De manliga politikerna i Sverige kommer förmodligen inte att klä ut sig i stämningsfulla dräkter, som de israeliska ledarna gjort under Israel-kriget, och Zelensky under Ukraina-kriget. Men det kan hända att de kvinnliga politikerna kommer att göra det.

"But don't fall for it!"

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.