TREDJE VÄRLDSKRIGET
 

Macron föreslår nytt världskrig

Sverige bangar ur Frankrikes president Macron har ställt Krigspartiet på pottkanten genom att föreslå att skicka trupper till Ukraina för att kriga med Ryssland, men bara Nederländerna, Estland och Litauen ställer upp. Macrons förslag handlar dock egentligen om ett internt maktspel i Väst om vem som ska ha makten i EU - Frankrike, Tyskland, USA eller UK.

Ok, så Frankrikes president Macron - som "tidigare" jobbade för Rothschildbanken och numera är den mest pro-europeiske och pro-kinesiske EU-politikern (pro-Eurasien) - kallade till ett brådskande möte och föreslog att NATO-länder ska skicka soldater till Ukraina för att världskriga mot Ryssland. Detta trots att Ryssland backas upp av Kina, och trots att USA och USA:s NATO-chef Stoltenberg är öppet emot detta, och i strid mot det faktum att Frankrike är ett av de länder som nästan inte hjälper Ukraina alls, och bara ger 3 procent av vad Tyskland ger.

En rad deltagare på mötet ur EU-kontingenten gick därefter ut och tog avstånd från Macrons förslag, däribland som väntat Tyskland men även anti-ryska JEF-länder som UK och Sverige samt Polen.

Den allmänna inställningen från europeiska etablissemangsmedier är nu att det var dumt gjort av Macron. Vad skulle detta egentligen leda till?

Men var inte naiva, ni måste respektera Macron för Macron är en sådan person som är bäst på vad han gör.

Det finns saker under ytan här som folk borde känna till, och det finns saker under ytan som folk inte borde känna till. Så "any information will be given on a need-to-know basis." Need to know?

UK:s koppling till Ukraina

Som Fjällsjö Nyheter tidigare skrivit är fokus på USA och NATO påfallande ofta ett felaktigt "socialdemokratiskt" vänsterperspektiv som syftar till att dölja hur världen egentligen fungerar, och fokus på UK och JEF är ett perspektiv som etablissemangsmedier i Sverige medvetet mörkar för att skydda den egna överklassen (inklusive SD som organisatoriskt tillhör Tory = "Brittisk imperialism").

Det är utifrån detta hemliga men viktiga perspektiv vi skapat memen "Allting ni någonsin hör om Ryssland handlar om England" (Berezovskij, Abramovitj, Litvinenko, Skripal, Navalnyj, Azov, SS Hunka, Steele dossier etc etc etc). Mönsterigenkänning FTW.

Fokus på UK är viktigt i Ukraina-frågan eftersom nyckelpersoner i London City är kopplade till oligarker i östra Ukraina och till den våldsamma maktstrid mellan post-sovjetiska oligarkfamiljer som genom två utländskt uppbackade statskupper, Orange Revolution 2004 och Euromaidan 2014, lämnade makten i händerna på oligarkerna från Dniepropetrovsk. Genom ett omfattande förbud av konkurrerande politiska partier implementerades därefter ett parlamentariskt system efter engelsk modell (även kallad "svensk modell"), där grunden för politisk stabilitet är att alla politiker ska kontrolleras av samma ekonomiska gäng.

Dniepropetrovsk är en rysktalande teknik- och industristad som under Tsartiden hette Yekaterinoslav, vilket betyder "Ära till Katarina", efter stadens grundare Katarina den Stora, och har länge varit Europas största judiska stad och centrum för Chabad. 2016 bytte Kiev-regimen namn på staden till det ukrainska namnet Dnipro, efter floden Dnieper (på ren svenska heter den "Neper").

Inflytelsesfären för den så kallade Dniepropetrovsk Clan / Dniepropetrovsk Mafia inbegriper hela det rysktalande södra Ukraina inklusive staden Odessa vid Svarta Havet, som också grundades av Katarina den Stora som en medvetet mångkulturell fri ekonomisk zon, vilket snabbt gjorde den till Rysslands fjärde största stad efter Moskva, Sankt Petersburg och Warszawa (i dåvarande satellitstaten Kongresspolen).

Före de rumänska fascisternas massaker i Odessa på tiotusentals civila judar i oktober 1941 var Odessa den största judiska staden i Europa. Axelmakterna förstod inte att NKVD hade radiostyrda bomber med en räckvidd på över 30 mil som detonerades med kodade radiosignaler, Starinovs R-10, och skyllde därför reflexivt sådana attacker på lokalbefolkningen.

Både Dniepropetrovsk och Odessa är historiska centrum för sionismen och den påföljande koloniseringen av Palestina, och båda utbrytarstäderna Donetsk och Luhansk är industristäder som bokstavligen grundades av brittiska industrialister, och vars exportprodukter sedan dess skickas söderut till hamnstaden Mariupol.

Detta är bakgrunden till UK:s nuvarande fokusering på Svarta Havet och Krim-flottan, hamnstäderna Odessa och Mariupol, utbildningen av Azov-bataljonen, försöken att evakuera NATO-officerarna i Azovstal osv. Detta är UK:s ekonomiska inflytelsesfär, och UK:s och Frankrikes invasioner av Krim och södra Ukraina 1854 och 1918 måste ses i ljuset av att området redan då ansågs ligga i deras ekonomiska sfär.

Krigspropagandan om att England och Frankrike 1854 "bara anföll Ryssland för att försvara det döende Osmanska riket" ter sig otroligt naiv och stollig när facit är att England och Frankrike faktiskt likviderade och styckade upp Osmanska riket och delade det mellan sig 1918.

Angående England och Frankrikes invasion av Ryssland 1918 förklarade Churchill: "It would be a mistake to suppose that during the civil war in Russia we fought there for the White cause. No, it was the Whites who fought for our interests."

Titta på en karta över Sykes-Picot så förstår ni vad planen sedan länge är för Ryssland och Ukraina.

USA:s koppling till Ukraina

USA är till skillnad från UK kopplade till mer etniskt och språkligt ukrainska grupper i västra och norra delen av Ukraina, regioner som tillhörde Polen-Litauen på den tiden södra Ukraina tillhörde Osmanska riket och den östra delen tillhörde Ryssland.

Ukrainska politiker kopplade till USA, som Yushchenko, Tyahnybok och Poroschenko (lätt igenkännbara genom deras påfallande gulliga ansikten) är generellt sett de mest "kristligt fredliga" politikerna i Ukraina, och samtidigt mer kompromisslösa nationalister (eftersom de tillhör den minoritet i Ukraina som faktiskt kan tala ukrainska), de är mer pro-EU och mindre villiga till avtal med Ryssland "som alla vinner på".

Som politiker utmärker de sig för att mer än många andra prioritera "långsiktig ideologi" framför "snabba pengar", vilket har gjort att de alltid förlorat, eftersom 90 procent av alla väljare prioriterar "snabba pengar".

I detta sammanhang är det värt att påpeka att den katolska Biden-regimen i USA är så mycket emot att starta världskrig mitt under valrörelsen mot fredsduvan Trump att de tvingat ekonomen Stoltenberg att vara kvar som NATO-chef, trots att han inte vill det. Det är inte ett helt stressfritt jobb för Stoltenberg att vara chef för NATO, speciellt eftersom KGB:s kodnamn för honom var "Steklov", ett alias Stoltenberg själv använde online på den tiden han var fredsaktivist.

Problemet för USA är att det finns ingen annan "ryssvänlig" marionett för jobbet, och en ny NATO-chef kommer att vara mer (Ursula m.fl) eller mycket mer (Boris et al) fientlig mot Ryssland.

På grund av den svenska journalistklassens skapande av en totalt falsk verklighet har nog de flesta i Sverige glömt att USA:s president George Bush var emot att Ukraina skulle bli ett självständigt land, och åkte brådskande till Kiev för att hålla ett tal där han kallade ukrainsk självständighet för "självmordsnationalism".

Inget har egentligen ändrats, eftersom kontinenterna inte ännu glidit isär eller kolliderat med varandra. USA och Ryssland delade upp världen mellan sig efter Andra världskriget och tvingade UK och Frankrike att avveckla sina kolonier, besegrade tillsammans UK, Frankrike och Israel i Suez-kriget 1956 etc, och protokollet för detta kallas "FN" och är fortfarande tillsammans med Petrodollarn det starkaste instrumentet för att bibehålla positionen som "herran på täppan" (Sovjetunionen hade en större del i detta än vad folk i allmänhet inser, eftersom USA skickade sina näringslivstoppar till Brezjnev för att tillsammans planera oljepolitiken).

I USA är det bara så kallade "neocons" som driver krigshetsen mot Ryssland, och alla ledande neocons härstammar idéhistoriskt och etniskt ifrån judar som flydde från Ryssland på grund av politiska och religiösa förföljelser (Kagan, Nuland, Applebaum, Wolfowitz, Perle, Frum etc). Det är dessa "neocons" som George Bush den äldres presidentadministration kallade "galningarna i källaren", och som sedan bemyndigades av den UK-sponsrade Clinton-administrationen och Bush den yngre.

Frankrikes dragtvång

Det är länder som UK, Polen och Sverige som driver på för fortsatt "krig till sista ukrainaren". Enligt flera opinionsundersökningar är svenskarnas inställning i Ukraina-frågan den mest krigiska och verklighetsfrånvända i hela EU, vilket naturligtvis enbart är ett mått på statlig och oligarkisk mediapropaganda, dirigerad av överklassen.

Att Macron nu dragtvingat dessa länder att ta avstånd från sin egen politik är "a feature not a bug" (bara JEF-länderna Nederländerna, Estland och Litauen stödjer öppet krigsförslaget).

Motivet för Macron är hans kamp för vad han kallar "strategisk autonomi", vilket betyder att EU ska vara självständigt och sluta styras utifrån av USA och UK, och då måste man vara allierad med Ryssland och/eller Kina. Setupen för det franska dragtvånget är:

1) UK är "capped av tripoderna" (WEF) så länge som Agent Sunak är i förarsätet. Detta liknar hur USA också är "capped" av samma grupp, under Biden / Ilhan Omar m.fl, vilket inrikespolitiskt leder till politisk instabilitet och gör att varken USA eller UK just nu kan driva en sammanhängande politik utifrån det nationella kapitalets intressen. Detta innebär att krigiska "imperialistiska" grupper som "Tory" / "Neocons" etc. har ett begränsat spelrum i frågor som Ukraina.

2) Sverige kastade bort sin värnpliktsarmé för att istället kunna köpa orimligt dyra trästridsvagnar av krigsmonopol-industrins ägare - Maggans och Uffes chef Wall Enberg.

3) Polen gav bort sin krigsmateriel till Ukraina och fick sedan nej av banken när de efteråt skulle låna pengar för att köpa nya vapen av Sydkorea ("deras organisationsform var polsk"). Sedan kuppades den "polska riksdagen" bort av WEF genom Lawfare, vilket lett till att den nya regimen fokuserar på homoaktivism och destabiliseras av Vatikanen (tänk i termer av "Solidaritet", "Bondeprotester" etc, och minns att Påven Francis sagt att genusteori är "vår tids mest fruktansvärda fara" och "en ond ideologi" som syftar till att "avskaffa mänskligheten").

Att anfalla Ryssland nu är alltså det absolut sämsta tillfället. Det skulle antingen gjorts tidigare innan Ukraina förlorade sina bästa soldater i köttanfall med fransk glöd och i tokiga omringningar i enlighet med Hitlers "Fortress City"-taktik. Eller så senare när Sunak lyfts bort, och Sveriges Pride-demonstranter och kvinnliga biskopar hunnit inmönstras för att som statsministern kallar det "försvara vårt sätt att leva" etc.

Frankrikes dragtvång spelar USA i händerna på så vis att det öppnar upp för en deal mellan USA och Ryssland om Ukraina, där "Ukraina får välja själva" vilken sorts fred de vill ha, efter att "USA fått välja själva" hur mycket pengar de vill ge till Ukraina.

Om USA lyckas att på detta sätt skapa fred i Ukraina kommer propagandan kring freden rimligen att likna hur Finlands krig mot Sovjetunionen framställdes som en vinst för Finland, trots att Finland förlorade en stor del av sin befolkning genom att först avvisa två fredsöverenskommelser (hösten 1939 och våren 1940) som landet med facit i hand skulle ha tjänat på (det är bara så folk fungerar, de flesta människor går sönder inuti om de inte ljuger).

Tecken som tyder på att denna tolkning av Macrons agerande är korrekt är att Scholz följde upp Macrons förslag genom att provocerande påstå att UK redan krigar mot Ryssland i Ukraina med reguljära trupper (exempelvis för att sköta Storm Shadow, nedskjutningen av IL-76 osv). Agent Sunak bekräftade sedan detta på ett smidigt sätt genom att säga att UK inte skulle öka antalet trupper i Ukraina. Till råga på allt gick Ukrainas förre president, den USA-kopplade Porosjenko som hålls i en sorts "landsarrest", ut och vädjade till EU att "återupprätta yttrandefriheten i Ukraina", samt att fördöma den UK-kopplade Zelensky-regimens "auktoritära" förtryck av politisk mångfald i landet (förtryck av konkurrerande oligark-klaner). Detta medan Zelensky själv åkte till ett överrasknings-möte i Albanien, enligt vissa för att "skaka av sig" sina "medhjälpare".

Sammanfattningsvis, om USA nu plötsligt lyckas skapa fred i Ukraina enligt "det koreanska scenariot" kommer den bestående bilden bland europeerna att bli att Frankrike och Macron är Europas starka ledare, som under hela kriget förde en sansad och EU-centrerad politik, och som dessutom är den som: "When the going gets tough, the tough get going".

Medan UK, Sverige, Polen m.fl blir sedda som sådana där små hundar som skäller mycket, men som när det gäller springer och gömmer sig bakom husses ben.

"If you're going to talk the talk, you've got to walk the walk".

Detta är så Macron. By Design.

Å andra sidan, om saker går åt det andra hållet, blir det ändå Macron som framstår som chefen (om t.ex Ukraina går i konkurs, och har lånat pengar av "Macrons" bank - genom Franklin Templeton, och har satt sina naturresurser i pant hos banken, så måste han ju skicka soldater för att hämta hem panten).

Minns ni 2010 när vissa statligt anställda ringde sina anhöriga och sa åt dem att hålla sig borta från centrala Stockholm, och sedan exploderade en kille påpassligt innan han hann spränga sig själv och andra i luften? Det rings sådana samtal just nu i Ukraina.


Denna text är en del av en artikelserie om ett möjligt WW3. Berättelsen startar när USA plötsligt frivilligt lämnar Afghanistan, som är en guldgruva för överklassens krigsindustri, och med ett försök att förklara den ekonomiska mekaniken bakom detta:
"Bli inte förvånade om andra länder börjar kriga och USA sedan kommer in sent i matchen med nya friska krafter. "Allt som händer har hänt förut och kommer att hända igen". Därför att de som planerar de här grejerna är på den mentala nivån."

Del 1: USA lämnar över Afghanistan till våldsamma islamister
Del 2: Preppinghysterin mot Corona
Del 3: Ryssland anfaller Ukraina
Del 4: Ukraina - The Great Reset
Del 5: Så förbereds Tredje världskriget
Del 6: Ryssland mobiliserar
Del 7: "Zelensky försökte starta Tredje världskriget"
Del 8: Limited Hangout
Del 9: Fredsavtalen
Del 10: War is a Racket
Del 11: Tredje världskriget kan ha startat
Del 12: Macron föreslår nytt världskrig
Del 13: Israel allierar sig med Ukraina
Del 14: Terrorattack i Moskva
Del 15: Rysslands kärnvapenövning

 
LÄS MER
 

►The Great Reset - Kriget i Ukraina

►The Great Reset - Planerad samhällskollaps

►The Great Reset - Preppinghysterin

►The Great Reset - Gain-of-Function

►The Great Reset - Utopia 2020

►The Great Reset - Clash of the Titans

►The Great Reset - Navy Seal

►The Great Reset - Greta

►The Great Reset - Kardinalen

►The Great Reset - Pandemilagen

►The Great Reset - Påven

►The Great Reset - Megacities

►The Great Reset - Corona

►The Great Reset

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.