THE GREAT RESET
 

Clash of the Titans

The Great Reset Om de multinationella företagens The Great Reset lyckas avskaffa kapitalismen väntar en ny kamp mellan korporativism och socialism.

Nedstängningen av samhället är ett mål i sig för globalisterna. Detta står klart efter att socialdemokrater med kopplingar till World Economic Forum nu börjar kräva lockdown även på grund av "klimatet".

"We need measures to deal with climate change that are similar to the restrictions on personal freedom [imposed] to combat the pandemic", hävdar den tyske socialdemokratiske parlamentsledamoten Karl Lauterbach.

Hur kommer det sig att Klimatpolitik är samma politik som Coronapolitik? Därför att båda syftar till att införa The Great Reset. Hot om "Jordens undergång" i form av väder och virus är skrämselpropaganda som syftar till att hindra demokratin från att fungera. Därför att väldigt få hade röstat för The Great Reset.

"Under a “climate lockdown”, governments would limit private-vehicle use, ban consumption of red meat, and impose extreme energy-saving measures, while fossil-fuel companies would have to stop drilling. To avoid such a scenario, we must overhaul our economic structures and do capitalism differently, påstår "professorn i uppfinningsrik ekonomi" Mariana Mazzucato.

Det Mazzucato verkar säga i sin tweet är: "Vi måste genomföra The Great Reset så att vi inte måste göra en lockdown för att tvinga på folk The Great Reset".

Utländska företag vill alltså ändra på hur vår regering fungerar för att införa "Stakeholder capitalism"... I själva verket är Mariana Mazzucato inte en riktig forskare, precis som Peter Wolodarski inte är en riktig journalist: De är båda politiska lobbyister, under falsk flagg, och deras arbete går ut på att tjäna utländska grupper som exempelvis World Economic Forum och deras ekonomiska och politiska agendor.

Bakom de populära väder och virus-argumenten gömmer sig en gammal konflikt som är centrerad kring ekonomiska monopol och vem som ska kontrollera dessa.

"The man is a loser ... Four more years of Barack Obama will be devastating for the country ... He is going to bankrupt America ... The class war that Barack Obama would like to declare in this country to divide people is so wrong", påstår den globala opinionsbildaren Lady Lynn Forester de Rothschild.

Konfliktens upptakt kan delas in i tre stadier som delvis flyter in i varandra:

1) Marknadsekonomin sätts ur spel av monopol (tes).

1870: Industrialiseringen leder till mer kapitalism och kapitalismen leder till att de framgångsrikaste affärsmännen monopoliserar sina branscher i syfte att "kontrollera priserna" (höja priserna) och därmed sätta marknadsekonomin ur spel. Det mest kända exemplet på detta fenomen är hur Rockefellers Standard Oil kontrollerade all handel med bensin i USA runt år 1900.

2) Marknadsekonomin skulle räddas genom statliga lagar mot monopol (antites).

1900: För medborgarnas bästa bröts monopol som Rockefellers Standard Oil upp i flera delar, men att resetta kapitalismen på det här sättet var inte populärt bland ägarna av monopolen.

3) Monopolen skulle tillåtas att hämma marknadsekonomin men kontrolleras av staten (syntes).

1930: Konflikten ledde till ett samarbete mellan monopolister och staten. Monopolägarna skulle få behålla sina monopol, men dessa ska delvis styras av staten. Jämför med hur staten ger mer och mer presstöd till tidningsmonopolen, som sedan mer och mer driver regeringens politik i sin nyhetsförmedling, samtidigt som staten kräver censur av alternativ nyhetsmedia.

Efter dessa tre stadier startades processen om med hjälp av att nyliberalismen fick allt större inflytande, en ideologi som syftade till att befria marknanden (inklusive monopolen) från statligt inflytande:

1) Marknadsekonomin skulle rädda sig själv från monopol

1970: Avreglering/Nyliberalism/Friedman/Reagan. Tillbaka till ruta 1. Detta stadie innebär att statens makt över monopolen minskar, men inte att monopolen försvinner. I Sverige köper t.ex Arla upp nästan alla andra mejerier, och tidningsbranschen monopoliseras under Bonnier AB. Konkurrensverket tillåter privata monopol och reglerar hellre den offentliga ekonomin.

2) Krav på att staten bryter upp monopolen

2000: Tyskland/EU bryter upp Microsofts makt över PC:n. Allt fler krav på att Facebook och liknande företag ska brytas upp i flera bolag eller förstatligas.

3) Monopolen ska ta över statens roll

2030: Rothschild vs Obama. World Economic Forums The Great Reset ämnar att förekomma statliga lagar mot monopol (steg 2), genom att instämmande hävda att "kapitalismen har misslyckats". Vi har sett början på denna korporativistiska politik i form av "vinster i vården" och privatägda skolor m.m. som inte egentligen är kapitalistiska eller marknadsekonomiska, utan där ägarna får sin vinst genom att beskatta folket med hjälp av statens våldsmonopol. Skillnanden mot "30-talets politik" som avskaffades genom nyliberalismen är att den avgörande makten nu ska ligga hos monopolisterna och inte hos politikerna. Detta skapar en konflikt mellan korporativister-kapitalister som Rothschild och korporativister-socialister som Obama, om huruvida företagen (korporativism) eller staten (socialism) ska ha den dominerande rollen i relationen.

Clash of the Titans

Genom sin tendens att skapa monopol och statens ovilja att försvara marknadsekonomin genom att likvidera monopolen riskerar kapitalismen-liberalismen nu att gå under och ersättas antingen av Korporativism (privata monopol som Facebook) eller Socialism (statliga monopol som Systembolaget).

Brittiska kungahuset, Lady Rotschild och Påven kallar sin strävan att ersätta kapitalismen med Korporativism "Inclusive Capitalism". Bland andra World Economic Forum och Internationella Valutafonden (IMF) kallar den istället "Stakeholder Capitalism". Möjligen finns en viss skillnad men i båda fallen rör det sig troligen om Korporativism snarare än Socialism.

Enligt de teorier som dominerar är det bara staten som kan stå emot de multinationella monopolföretagen - Clash of the Titans. Om de multinationella företagen lyckas genomföra The Great Reset kommer motreaktionen att bli ett statligt demokratiskt-populististiskt försök att överföra monopolen i statens ägo.

Socialisternas förhoppning är att om Kapitalismen utvecklas till Korporativism kommer sedan Korporativismen att utvecklas till Socialism. Denna tanke är gammal och kommer ifrån Marxismen men mest specifikt ifrån Rosa Luxemburg.

Det lämpligaste läget för staten att göra detta "uppköp" är innan en digital valutareform, där det gamla betalningsmedlet sedan avskaffas.

Bild: Faksimil

 
LÄS MER
 

►The Great Reset - Kriget i Ukraina

►The Great Reset - Planerad samhällskollaps

►The Great Reset - Preppinghysterin

►The Great Reset - Gain-of-Function

►The Great Reset - Utopia 2020

►The Great Reset - Clash of the Titans

►The Great Reset - Navy Seal

►The Great Reset - Greta

►The Great Reset - Kardinalen

►The Great Reset - Pandemilagen

►The Great Reset - Påven

►The Great Reset - Megacities

►The Great Reset - Corona

►The Great Reset

 
POLISEN
 

Svensk polis har tappat sin legitimitet Sveriges polismakt låter kriminella leva rövare, samtidigt som man jagar och misshandlar kvinnliga pensionärer och forskare som kritiserat regeringen på Internet.

 
EXTREMA SVT
 

SVT:s falska nyheter skyddar antisemitismen Efter att SD har normaliserats är det nu med automatik SD-hatarna som blivit de nya extremisterna.

 
SD FICK RÄTT
 

Demonstration för slöjor i Umeå I helgen kommer manifestationer att ske i Umeå för och emot slöjor.

 
SD FICK RÄTT
 

Socialdemokraternas sämsta resultat någonsin Socialdemokraterna har aldrig haft lägre stöd än nu, samtidigt som Sverigedemokraterna är största parti.

 
TERRORISM
 

P1 Dokumentär om Sveriges stöd till terrorism Afrikas största oljereserver gjorde Libyen rikt.

 
SUVERÄNITET
 

Svenska staten förlorar halva Lappland Girjas sameby söder om Kiruna får upplåta småviltsjakt och fiske på sitt område utan markägaren statens samtycke.

 
VALET I USA
 

Blir USA kommunistiskt? Många tror att Joe Bidens valkampanj är på väg att krascha.

 
FALSKA NYHETER
 

Vulkaner ger värmerekord på Antarktis SVT, TV4, Expressen, Aftonbladet och många andra medier lurar sina läsare när de mörkar att värmerekordet på Antarktis sker i ett område med stor vulkanisk aktivitet.

 
TERRORISM
 

Glöm aldrig att regeringen finansierar terrorism i Syrien Debatten om "IS-återvändare" måste inkludera omständigheten att Sveriges regering under åratal stöttat "svenskarnas" krig mot Syriens regering.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.