THE GREAT RESET
 

Clash of the Titans

The Great Reset Om de multinationella företagens The Great Reset lyckas avskaffa kapitalismen väntar en ny kamp mellan korporativism och socialism.

Nedstängningen av samhället är ett mål i sig för globalisterna. Detta står klart efter att socialdemokrater med kopplingar till World Economic Forum nu börjar kräva lockdown även på grund av "klimatet".

"We need measures to deal with climate change that are similar to the restrictions on personal freedom [imposed] to combat the pandemic", hävdar den tyske socialdemokratiske parlamentsledamoten Karl Lauterbach.

Hur kommer det sig att Klimatpolitik är samma politik som Coronapolitik? Därför att båda syftar till att införa The Great Reset. Hot om "Jordens undergång" i form av väder och virus är skrämselpropaganda som syftar till att hindra demokratin från att fungera. Därför att väldigt få hade röstat för The Great Reset.

"Under a “climate lockdown”, governments would limit private-vehicle use, ban consumption of red meat, and impose extreme energy-saving measures, while fossil-fuel companies would have to stop drilling. To avoid such a scenario, we must overhaul our economic structures and do capitalism differently, påstår "professorn i uppfinningsrik ekonomi" Mariana Mazzucato.

Det Mazzucato verkar säga i sin tweet är: "Vi måste genomföra The Great Reset så att vi inte måste göra en lockdown för att tvinga på folk The Great Reset".

Utländska företag vill alltså ändra på hur vår regering fungerar för att införa "Stakeholder capitalism"... I själva verket är Mariana Mazzucato inte en riktig forskare, precis som Peter Wolodarski inte är en riktig journalist: De är båda politiska lobbyister, under falsk flagg, och deras arbete går ut på att tjäna utländska grupper som exempelvis World Economic Forum och deras ekonomiska och politiska agendor.

Bakom de populära väder och virus-argumenten gömmer sig en gammal konflikt som är centrerad kring ekonomiska monopol och vem som ska kontrollera dessa.

"The man is a loser ... Four more years of Barack Obama will be devastating for the country ... He is going to bankrupt America ... The class war that Barack Obama would like to declare in this country to divide people is so wrong", påstår den globala opinionsbildaren Lady Lynn Forester de Rothschild.

Konfliktens upptakt kan delas in i tre stadier som delvis flyter in i varandra:

1) Marknadsekonomin sätts ur spel av monopol (tes).

1870: Industrialiseringen leder till mer kapitalism och kapitalismen leder till att de framgångsrikaste affärsmännen monopoliserar sina branscher i syfte att "kontrollera priserna" (höja priserna) och därmed sätta marknadsekonomin ur spel. Det mest kända exemplet på detta fenomen är hur Rockefellers Standard Oil kontrollerade all handel med bensin i USA runt år 1900.

2) Marknadsekonomin skulle räddas genom statliga lagar mot monopol (antites).

1900: För medborgarnas bästa bröts monopol som Rockefellers Standard Oil upp i flera delar, men att resetta kapitalismen på det här sättet var inte populärt bland ägarna av monopolen.

3) Monopolen skulle tillåtas att hämma marknadsekonomin men kontrolleras av staten (syntes).

1930: Konflikten ledde till ett samarbete mellan monopolister och staten. Monopolägarna skulle få behålla sina monopol, men dessa ska delvis styras av staten. Jämför med hur staten ger mer och mer presstöd till tidningsmonopolen, som sedan mer och mer driver regeringens politik i sin nyhetsförmedling, samtidigt som staten kräver censur av alternativ nyhetsmedia.

Efter dessa tre stadier startades processen om med hjälp av att nyliberalismen fick allt större inflytande, en ideologi som syftade till att befria marknanden (inklusive monopolen) från statligt inflytande:

1) Marknadsekonomin skulle rädda sig själv från monopol

1970: Avreglering/Nyliberalism/Friedman/Reagan. Tillbaka till ruta 1. Detta stadie innebär att statens makt över monopolen minskar, men inte att monopolen försvinner. I Sverige köper t.ex Arla upp nästan alla andra mejerier, och tidningsbranschen monopoliseras under Bonnier AB. Konkurrensverket tillåter privata monopol och reglerar hellre den offentliga ekonomin.

2) Krav på att staten bryter upp monopolen

2000: Tyskland/EU bryter upp Microsofts makt över PC:n. Allt fler krav på att Facebook och liknande företag ska brytas upp i flera bolag eller förstatligas.

3) Monopolen ska ta över statens roll

2030: Rothschild vs Obama. World Economic Forums The Great Reset ämnar att förekomma statliga lagar mot monopol (steg 2), genom att instämmande hävda att "kapitalismen har misslyckats". Vi har sett början på denna korporativistiska politik i form av "vinster i vården" och privatägda skolor m.m. som inte egentligen är kapitalistiska eller marknadsekonomiska, utan där ägarna får sin vinst genom att beskatta folket med hjälp av statens våldsmonopol. Skillnanden mot "30-talets politik" som avskaffades genom nyliberalismen är att den avgörande makten nu ska ligga hos monopolisterna och inte hos politikerna. Detta skapar en konflikt mellan korporativister-kapitalister som Rothschild och korporativister-socialister som Obama, om huruvida företagen (korporativism) eller staten (socialism) ska ha den dominerande rollen i relationen.

Clash of the Titans

Genom sin tendens att skapa monopol och statens ovilja att försvara marknadsekonomin genom att likvidera monopolen riskerar kapitalismen-liberalismen nu att gå under och ersättas antingen av Korporativism (privata monopol som Facebook) eller Socialism (statliga monopol som Systembolaget).

Brittiska kungahuset, Lady Rotschild och Påven kallar sin strävan att ersätta kapitalismen med Korporativism "Inclusive Capitalism". Bland andra World Economic Forum och Internationella Valutafonden (IMF) kallar den istället "Stakeholder Capitalism". Möjligen finns en viss skillnad men i båda fallen rör det sig troligen om Korporativism snarare än Socialism.

Enligt de teorier som dominerar är det bara staten som kan stå emot de multinationella monopolföretagen - Clash of the Titans. Om de multinationella företagen lyckas genomföra The Great Reset kommer motreaktionen att bli ett statligt demokratiskt-populististiskt försök att överföra monopolen i statens ägo.

Socialisternas förhoppning är att om Kapitalismen utvecklas till Korporativism kommer sedan Korporativismen att utvecklas till Socialism. Denna tanke är gammal och kommer ifrån Marxismen men mest specifikt ifrån Rosa Luxemburg.

Det lämpligaste läget för staten att göra detta "uppköp" är innan en digital valutareform, där det gamla betalningsmedlet sedan avskaffas.

Bild: Faksimil

 
LÄS MER
 

►The Great Reset - Kriget i Ukraina

►The Great Reset - Planerad samhällskollaps

►The Great Reset - Preppinghysterin

►The Great Reset - Gain-of-Function

►The Great Reset - Utopia 2020

►The Great Reset - Clash of the Titans

►The Great Reset - Navy Seal

►The Great Reset - Greta

►The Great Reset - Kardinalen

►The Great Reset - Pandemilagen

►The Great Reset - Påven

►The Great Reset - Megacities

►The Great Reset - Corona

►The Great Reset

 
EXTREMA SVT
 

Föräldrar gjorde flyktingbarn apatiska Efter införandet av temporära uppehållstillstånd har den svenska sjukvården testat att skilja apatiska flyktingbarn från föräldrarna.

 
SD FICK RÄTT
 

Regimen nära kollaps Invandring, feminism och klimatpolitik har varit grundpelare för Sveriges regeringar de tio senaste åren, men utmålas nu som lurendrejerier och falska nyheter till och med av regimens egna medier.

 
SD FICK RÄTT
 

SD största parti enligt SVT Nu stödjer 32 procent av männen i Sverige Sverigedemokraterna.

 
POLISEN
 

Polischeferna: Vi ser brottslingarna som offer Socialdemokraternas så kallade "omorganisation" av den svenska polisen har lett till att vi nu har mängder med polischefer runt om i landet som kämpar mot "orättvisor" och ser brottslingarna som "de riktiga offren".

 
WITCH HUNT
 

Vänsterextrem myndighetsaktivist mördad En av Amanda Linds chefer inom Myndighetsvänstern misstänks ha mördats.

 
TROLLFABRIKEN
 

Socialdemokraterna erkänner trollfabrik Socialdemokraterna erkänner att man skapat en trollfabrik i syfte att försvåra för oppositionen att framföra kritiska åsikter om regeringens politik.

 
EXTREMA SVT
 

Vänsteraktivister tar över lektioner på skolor Det har blivit allt vanligare att lärare överlåter undervisningen i grundskolan till vänsteraktivister med en tydlig politisk agenda.

 
DEMOKRATI
 

Socialdemokraterna hycklar om Public service Socialdemokraterna censurerar öppet mediaplattformar som Facebook och Youtube mitt under valrörelsen, samtidigt som partiet låtsas som att krav på en partipolitiskt obunden statstelevision skulle vara ett hot mot demokratin.

 
FRIHET
 

Amanda Lind måste avgå Reaktionen på Joakim Lamottes film bevisar att det är regeringens väljare som hotar demokratin.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.